Företaget har lång erfarenhet av service och ombyggnader av slipmaskiner. Vi är specialiserade på vals- och rundslipmaskiner, framförallt Johansson slipmaskiner.

Kontakta oss gärna för mer information.