Text och bild på denna sida är hämtad från Kefa Drytech AB.

Har ni problem med droppande tak?

Vi hjälper er gärna.

 

Idén med GrafoTherm är lika enkel som genial. GrafoTherm adsorberar kondensvatten och håller det under kontroll tills det försvinner i form av ånga. GrafoTherm-ytan är mestadels torr. Det bildas inga vattendroppar som i förlängningen kan ställa till med stora skador på maskiner, varulager eller själva byggnaden. GrafoTherm förbättrar rostskyddet och minskar risken för mögel, alger och röta. Adsorptionsförmågan kan dessutom ökas genom tjockare GrafoTherm-skikt.

- förhindrar kondensdropp

-förbättrar inomhusklimatet

- är miljövänlig

- förbättrar rostskyddet

- är ljudadsorberande

- är brandklassad

 

GrafoTherm är en vattenbaserad färgliknande ytbeläggning som kan appliceras med tryckairlesspruta eller med roller och pensel.

 

 

Text och bild på denna sida är hämtad från Kefa Drytech AB.

Vänstra bilden utan kondensskydd: Isvatten bildas , rinner genom obehandlad yta. Efter 6 timmar är uppsamlad mängd kondensvatten 33 ml.

Högra bilden med kondesskydd:Isvatten bildas och Grafo Therm skyddar mot kondens. 

Före och efter

Plåt utan kondensskydd   Plåt med GrafoTherm